ข้ามไปดูเนื้อหา

เครื่องมือ

วางกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพกว่าเดิมด้วยเครื่องมือจาก Google ที่บอกแนวโน้มและข้อมูลผู้บริโภคในเชิงลึก

Google Trends

เข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคจากสิ่งที่พวกเขาค้นหาแบบเรียลไทม์

Test My Site

ทดสอบความเร็วของเว็บไซต์คุณ และปรับปรุงเว็บไซต์ให้โหลดเร็วขึ้น

Market Finder

หาพื้นที่สำหรับสินค้าจากธุรกิจขนาดเล็กและกลางของคุณในตลาดโลก